"att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället"

Nyheter

feed
 • Nya ledare valda för Kungl. Vetenskapsakademien

  2014-12-18 Pressmeddelande: Vid en sammankomst i går valde Kungl. Vetenskapsakademien sina två främsta företrädare som kommer att ta över efter nuvarande preses och ständig sekreterare den 1 juli 2015. 
 • Oro för finansieringen av ESS

  2014-12-19 Nyhet: KVA skickade den 15 december ett brev till Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, Utbildningsdepartementet, angående den svenska finansieringen av ESS-projektet (European Spallation Source). I brevet uttrycker akademien oro för finansieringen av projektet.
 • Fysiker belönas av akademien

  2014-12-18 Nyhet: Akademien beslutade vid sin ordinarie sammankomst den 17 december att tilldela Tönu Pullerits, Lindbomska belöningen 2015 för hans betydelsefulla vetenskapliga insatser.
 • Brev till regeringen om hot mot EU:s forskningsstöd

  2014-12-17 Nyhet: Kungl. Vetenskapsakademien skickade den 12 december ett brev till regeringen angående EU-kommissionens förslag om en ny investeringsfond vars finansiering hotar EU:s forskningsstöd.
Fler nyheter

Vetenskapsakademien i medierna

Mer om Vetenskapsakademien i medierna

Vetenskap i samhället

Yttranden om skolan och ny reaktor
Akademien har i remissvar yttrat sig om utvärdering och uppföljning av svenska skolreformer samt nya forskningsreaktorer i Sverige.

Vetenskap i samhället

Kalendarium

feed
Evenemang top image Se hela kalendariet

KVATV.se

Presskonferens med Nobelpristagarna i fysik och kemi samt ekonomipristagaren 2014.

Se mer av akademiens evenemang på KVATV.se

Skola

Inspirationsdagarna fortsätter under hösten, då sex teman planeras. Lärare i gymnasiet och grundskolan inbjuds att möta några av Sveriges främsta forskare, som presenterar spännande nyheter från forskningen inom naturvetenskap och matematik.

Inspirationsdagar 2014

Utlysningar

Postdok stipendier till Japan finns nu att söka inom de flesta vetenskapliga ämnesområdena. Utlysningar

Nobel 2014

De officiella Nobelföreläsningarna med årets Nobelpristagare i fysik och kemi samt Ekonomipristagaren hölls i Aula Magna i Stockholm den 8 december. Föreläsningarna kommer att finnas på KVATV inom kort.

Nobelföreläsningarna 2014
Ledig tjänst

Just nu söker Future Earth en Global Hub Director till det svenska sekretariatet i Stockholm.

Global Hub Director

Ledamöter

Vid den ordinarie sammankomsten den 12 november valdes professor Mohamed Bourennane vid Fysikum, Stockholms universitet, in som svensk ledamot av akademiens klass för fysik.

Ledamöter
Kungl. Vetenskapsakademien