"att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället"

Nyheter

feed
 • KVA och Sveriges unga akademi kritiska till EU-kommissionens forskningsbesparingar

  2015-02-26 Nyhet: Idag publicerar KVA och Sveriges unga akademi en gemensam debattartikel i tidningen Curie. Akademierna ställer sig starkt kritiska till EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Junckers förslag att flytta medel från den redan fastslagna EU-budgeten för forskning, Horizon 2020, som de också menar kommer att slå extra hårt mot yngre forskare.
 • Förändrad forskning krävs för att klarlägga renbetets effekter

  2015-02-23 Nyhet: Åsikterna om renars påverkan på växtligheten i fjällen har varierat över tid. EviEM, Mistras råd för evidensbaserad miljövård, har sammanställt befintlig kunskap på området. Deras utvärdering visar att forskningen måste bli mer standardiserad för att kunna besvara frågan om renbetets effekter. 
 • De får Kungl. Vetenskapsakademiens lärarpris

  2015-02-18 Pressmeddelande: Mottagarna av årets lärarpris, Ingvar Lindqvistprisen 2015, belönas för sitt inspirerande arbete i matematik, fysik, biologi och NO. Genom sina gedigna ämneskunskaper och genom att bland annat integrera olika ämnen, utveckla spännande undervisningsmetoder och använda digitala klassrum har de ökat elevernas intresse och glädje för ämnena.
 • Sveriges gröna guld

  2015-02-17 Pressmeddelande: Den årliga tillväxten av svenska skogar är jämförbar med Norges årliga oljeproduktion. Skogsbiomassatillväxten varje år är cirka 85 megaton (Mt) vilket omräknat i energienheter motsvarar 425 terawattimmar (TWh), alltså av samma storleksordning som Sveriges årliga energianvändning.
Fler nyheter

Vetenskapsakademien i medierna

Mer om Vetenskapsakademien i medierna

Vetenskap i samhället

Yttranden om skolan och ny reaktor
Akademien har i remissvar yttrat sig om utvärdering och uppföljning av svenska skolreformer samt nya forskningsreaktorer i Sverige.

Vetenskap i samhället

Kalendarium

feed
Evenemang top image Se hela kalendariet

KVATV.se

Presskonferens med Nobelpristagarna i fysik och kemi samt ekonomipristagaren 2014.

Se mer av akademiens evenemang på KVATV.se

Skola

Inspirationsdagarna fortsätter under våren 2015! Lärare i gymnasiet och grundskolan inbjuds att möta några av Sveriges främsta forskare, som presenterar spännande nyheter från forskningen inom naturvetenskap och matematik.

Inspirationsdagar 2015

Utlysningar

Postdok stipendier till Japan finns att söka inom de flesta vetenskapliga ämnesområdena. Utlysningar

Priser

Crafoordagarna 2015

5–6 maj firas årets Crafoordpristagare med prissymposium och prisceremoni i Stockholm samt prisföreläsningar i Lund.

Mer information i kalendariet
Nobel 2014

De officiella Nobel-föreläsningarna, med Nobelpristagarna i fysik och kemi samt Ekonomipristagaren, finns nu tillgängliga på KVATV.se.

Nobelföreläsningarna 2014

Ledamöterna

Hans Ringström, professor i matematik vid KTH, och ny ledamot i akademiens klass för matematik. Foto: Privat

Vid den ordinarie sammankomsten den 11 februari 2015 valdes Hans Ringström, professor i matematik vid KTH, in som svensk ledamot i akademiens klass för matematik. 

Ledamöter
Kungl. Vetenskapsakademien