"att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället"

Nyheter

feed
 • Reduktionsfiske effektivt för att minska algblomning

  2015-05-22 Nyhet: För första gången har restaurering av övergödda sjöar genom reduktionsfiske bedömts genom en systematisk utvärdering. Genom att fiska bort mört, braxen och liknande fiskar kan man öka andelen djurplankton, som i sin tur äter växtplankton. Detta har visat sig vara en framgångsrik metod för att förbättra vattenkvaliteten.
 • Astronomen Sofia Feltzing invald i akademien

  2015-05-22 Nyhet: Vid den ordinarie sammankomsten den 20 maj valdes Sofia Feltzing, professor i astronomi vid Lunds universitet, in som svensk ledamot i akademiens klass för astronomi och rymdvetenskap.
 • Vetenskapsakademien belönar författare

  2015-05-21 Nyhet: Författaren Marie-Christine Skuncke tilldelas Letterstedtska författarpriset av akademien för sina framstående insatser.
 • Akademien yttrar sig om homeopatiska preparat

  2015-05-12 Nyhet: Vetenskapsakademien lämnar i dag in ett kritiskt yttrande över Läkemedelsverkets förslag till ändringar av hanteringen av homeopatiska preparat. Verkets förslag bygger på ett EU-direktiv som ger medlemsstater möjlighet att införa nationella bestämmelser om prekliniska studier och kliniska prövningar för godkännande av homeopatiska preparat som läkemedel.
Fler nyheter

Vetenskapsakademien i medierna

Mer om Vetenskapsakademien i medierna

Vetenskap i samhället

By bradley j, via Wikimedia CommonsHomeopatiska preparat
Akademien har lämnat ett kritiskt yttrande över Läkemedelsverkets förslag till ändringar av hanteringen av homeopatiska preparat. Läs mer om detta och hitta fler remissyttranden:

Vetenskap i samhället

Kalendarium

feed
Evenemang top image
 • Brown fat: a hot (t)issue

  2015-06-10  Vetenskapliga föreläsningar: Barbara Cannon is currently President of the Royal Swedish Academy of Sciences and this evening’s lecture is her concluding lecture at the end of her term of office.
 • Aging of societies, bodies and minds:
  Trends, evolution of functions and health

  2015-06-02  Vetenskapliga symposier: The lifespan of humans is steadily increasing in most countries, which will have fundamental implications for our society in the future. World-leading scientists discuss this development, in a meeting commemorating the 275 year anniversary of the Royal Swedish Academy of Sciences.
 • Human brown adipose tissue and obesity

  2015-06-02  Vetenskapliga symposier: The purpose of the symposium is to bring together leading European researchers with our distinguished Japanese colleague Professor Masayuki Saito for mutual exchange of current research results and ideas in the field of human brown adipose tissue and obesity.
 • Ordinarie sammankomst juni

  2015-06-10  Sammankomster: Sammanträde för Kungl. Vetenskapsakademiens ledamöter. Notera att den ordinarie sammankomsten endast är öppen för akademiledamöter.
Se hela kalendariet

KVATV.se

Genotype to phenotype link and nearneutrality in evolution

Tomoko Ohta, Crafoordpristagare 2015, National Institute of Genetics, Mishima, Japan. Se hela Crafoordsymposiet på KVATV.

KVATV.se

Skola

Inspirationsdagarna fortsätter under våren 2015! Lärare i gymnasiet och grundskolan inbjuds att möta några av Sveriges främsta forskare, som presenterar spännande nyheter från forskningen inom naturvetenskap och matematik.

Inspirationsdagar 2015

Utlysningar

Utlysningar

Priser

Vetenskapsakademien delar varje år ut Nobelprisen i fysik och kemi samt Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne, samt många andra utmärkelser för framstående instatser. Främst till forskare men även till lärare, författare och översättare.

Priser
Crafoordagarna 2015

5–6 maj firades årets Crafoordpristagare med prissymposium och prisceremoni i Stockholm samt prisföreläsningar i Lund. Föreläsningarna kan nu ses på KVATV.

Crafoorddagarna på KVATV

Ledamöterna

Nya ledamoten i klass 2, Sofia Feltzing. Foto: Karin Feltzing.

Vid den ordinarie sammankomsten den 20 maj valdes Sofia Feltzing, professor i astronomi vid Lunds universitet, in som svensk ledamot i akademiens klass för astronomi och rymdvetenskap.

Ledamöter