"att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället"

Nyheter

feed
 • Tre nya ledamöter invalda i akademien

  2015-11-19 Nyhet: Vid den ordinarie sammankomsten den 11 november valdes Nikolai Piskunov, professor i observationell astrofysik vid Uppsala universitet, in i akademiens klass för astronomi och rymdvetenskap. Emmanuelle Charpentier, professor i mikrobiologi och Director vid Max Planck Institute for Infection Biology, Berlin, Tyskland, och Abdel El Manira, professor i neurovetenskap vid Karolinska Institutet, valdes in i akademiens klass för biologiska vetenskaper.
 • Ny EASAC-studie om forskning och ansvar vid Gain of function-studier

  2015-10-30 Nyhet: I Gain of function-studier är gener i virus experimentellt modifierade för att studera mekanismen för virusspridning. I en ny rapport från EASAC diskuteras riskerna och fördelarna med denna typ av forskning och man rekommenderar en riskbedömning baserad på fall till fall samt en ökad offentlig dialog.
 • EASAC uttalande

  2015-10-28 Nyhet: EASACs senaste uttalande Facing critical decisions on climate change in 2015 tar upp några av de vetenskapliga frågor som kommer att vara mycket viktigt att reflektera kring under de kommande förhandlingarna vid COP21 i Paris.
 • Akademien presenterar sitt inspel till forskningspropositionen

  2015-10-22 Nyhet: Akademien anser att det för att förverkliga det vetenskapliga uppdragets grundläggande ändamål krävs en rationell rollfördelning mellan producenterna av kunskap och dess användare. Rollfördelningen mellan forskarvärld och övrig samhällsvärld är viktig av flera skäl. Dels behöver forskarna ett oberoende i syfte att undvika icke-vetenskaplig snedvridning av sin verksamhet.  Dels är oberoendet avgörande för att skapa och underhålla ett förtroendefullt förhållande till allmänheten. 
Fler nyheter

Vetenskapsakademien i medierna

Mer om Vetenskapsakademien i medierna

Vetenskap i samhället

Forskningspropositionen
Vetenskapsakademien har lämnat in sitt yttrande till Utbildningsdepartementet inför den kommande forskningspolitiska propositionen 2016. Läs hela yttrandet och hitta fler av akademiens remissyttranden:

Vetenskap i samhället

Kalendarium

feed
Evenemang top image
 • The Nobel Lectures 2015

  2015-12-08  Vetenskapliga föreläsningar: The official Nobel Lectures held by this year’s Nobel Laureates in Physics and Chemistry and the Laureate in Economic Sciences. The Nobel lectures are free of charge and open to the public.
 • Presskonferens Nobelveckan

  2015-12-07  Presskonferenser: I samband med Nobelveckan i december håller Kungl. Vetenskapsakademien presskonferens med årets Nobelpristagare i fysik, kemi samt pristagaren i Riksbankens Pris i Ekonomisk Vetenskap till minne av Alfred Nobel.
 • Jordens resurser

  2015-12-08  Lärardagar: Välkommen till en av höstens sju avgiftsfria inspirationsdagar för lärare inom naturvetenskap i gymnasiet och grundskolan.
 • Pi-symposium:
  Nyfikenhet och förundran med Richard Dawkins

  2015-12-12  Populärvetenskapliga symposier: Kungl. Vetenskapsakademien och Fri Tanke förlag bjuder in till ett fullskaligt vetenskapsevent på Cirkus i Stockholm.
Se hela kalendariet

KVATV.se

Offentliggörande av Nobelpriset i fysik 2015

Se mer video på KVATV.se

Skola

Inspirationsdagarna fortsätter under hösten 2015! Lärare i gymnasiet och grundskolan inbjuds att möta några av Sveriges främsta forskare, som presenterar spännande nyheter från forskningen inom naturvetenskap och matematik.

Läs mer om akademiens skolaktiviteter

Utlysningar

Nu finns postdoktorala stipendier till Japan att söka inom de flesta ämnesområdena nedan. Utlysningar

Nobelföreläsningarna 2015

Välkommen till Vetenskapsakademiens Nobelföreläsningar med årets Nobelpristagare i fysik och kemi samt årets Ekonomipristagare. Tisdag 8 december i Aula Magna, Stockholms universitet.

Nobelföreläsningarna 2015
Lediga tjänster

Just nu söker vi en  vikarierande priskoordinator och en forskarhandläggare till Vetenskapsakademiens kansli.

Vikarierande priskoordinator

Forskarhandläggare

Ledamöterna

Emmanuelle Charpentier och Abdel El Manira. Foto: Hallbauer&Fioretti och Konstantinos Ampatzis.

Vid den ordinarie sammankomsten den 11 november valdes Nikolai Piskunov, professor i observationell astrofysik vid Uppsala universitet, in i akademiens klass för astronomi och rymdvetenskap. Emmanuelle Charpentier, professor i mikrobiologi och Director vid Max Planck Institute for Infection Biology, Berlin, Tyskland, och Abdel El Manira, professor i neurovetenskap vid Karolinska Institutet, valdes in i akademiens klass för biologiska vetenskaper.

Ledamöter