"att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället"

Nyheter

feed
 • Dagens SvD Brännpunkt - Så kan Fridolin lösa skolkrisen

  2014-10-30 Nyhet: Under Brännpunkt i dagens Svenska Dagbladet publiceras en debattartikeln av arbetsgruppen Framtidens skola. I artikeln föreslås att den nya regeringen skapar en oberoende kommission med uppdrag att se över det svenska skolsystemet.
 • Bergianska trädgårdens genbank för äppelträd ska inte försvinna

  2014-10-20 Nyhet: I en artikel i Dagens Nyheter skriver bloggaren Lars Epstein att Bergianska trädgårdens genbank av äppelträd ska huggas ned och ersättas av en parkeringsplats. Här publicerar Kungl. Vetenskapsakademien ett svar med rättelser av flera av de felaktiga påståendena. 
 • Nobelpriset i fysik 2014

  2014-10-07 Pressmeddelande: Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat utdela Nobelpriset i fysik 2014 till
  Isamu Akasaki, Meijo University, Nagoya, Japan och Nagoya University, Japan,
  Hiroshi Amano, Nagoya University, Japan och
  Shuji Nakamura, University of California, Santa Barbara, CA, USA
 • Nobelpriset i kemi 2014

  2014-10-08 Pressmeddelande: Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat utdela Nobelpriset i kemi 2014 till
  Eric Betzig, Janelia Research Campus, Howard Hughes Medical Institute, Ashburn, VA, USA,
  Stefan W. Hell, Max-Planck-Institut für biophysikalische Chemie, Göttingen och Deutsches Krebsforschungszentrum, Heidelberg, Tyskland och
  William E. Moerner, Stanford University, Stanford, CA, USA
Fler nyheter

Vetenskapsakademien i medierna

Mer om Vetenskapsakademien i medierna

Vetenskap i samhället

Yttranden om skolan och ny reaktor
Akademien har i remissvar yttrat sig om utvärdering och uppföljning av svenska skolreformer samt nya forskningsreaktorer i Sverige.

Vetenskap i samhället

Kalendarium

feed
 • Fossilfria transporter – vad är möjligt om 15 år?

  2014-11-05  Workshoppar: Akademiens energiutskotts workshop om fossilfria transporter. Vad är möjligt inom 15 år? Målsättningen med workshopen är att identifiera vilka möjligheter vi har att reducera användningen av fossila bränslen inom transportsektorn.
 • Formal methods in philosophy

  2014-11-07  Workshops: The use of logical and mathematical methods in philosophy has increased significantly during the last hundred years. Such use can lead to sharpened distinctions and improved argumentation, and it has strengthened the interaction between philosophy and other disciplines using mathematical modelling.
 • Zombier, kvantbiologi, extrema hjärnor och kreativa psykoser

  2014-11-10  Populärvetenskapliga seminarier: Välkommen till höstens Pi-föreläsningar och en populärvetenskaplig kväll om förbluffande forskning och fantastiska förklaringar!
 • Crystallography – present and future

  2014-11-11  Vetenskapliga symposier: Detta symposium är en del i firandet av International Year of Crystallography 2014 och hålls i Lund där två världsunika anläggningar för att bedriva bl.a. kristallografisk forskning nu byggs upp, MAX-IV och ESS.
Se hela kalendariet

KVATV.se

Intervju med Per Delsing, ordförande i Nobelkommittén för fysik, vid presskonferensen för offentliggörandet av Nobelpriset i fysik 2014.

Se presskonferensen och mer av akademiens evenemang på KVATV.se

Skola

Inspirationsdagarna fortsätter under hösten, då sex teman planeras. Lärare i gymnasiet och grundskolan inbjuds att möta några av Sveriges främsta forskare, som presenterar spännande nyheter från forskningen inom naturvetenskap och matematik.

Inspirationsdagar 2014

Utlysningar

Utlysningar

Lediga tjänster

Just nu söker vi en ny medarbetare till akademiens kansli som tillsammans med Cecilia ska svara för att koordinera arbetet med akademiens olika forskartjänster samt en administrativt ansvarig som vill vara med och bygga upp den svenska delen av sekretariatet till satsningen Future Earth.

Forskarkoordinator 

Ekonom med administrativt huvudansvar
Priser

Vetenskapsakademien delar varje år ut många priser för framstående instatser. Främst till forskare men också till lärare, författare och översättare.

Priser

Ledamöter

Vid den ordinarie sammankomsten den 8 oktober valdes Heiner Linke vid Fasta tillståndets fysik, Lunds universitet, in som svensk ledamot av akademiens klass för fysik.

Ledamöter
Kungl. Vetenskapsakademien