"att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället"

Nyheter

feed
Fler nyheter

Vetenskapsakademien i medierna

Mer om Vetenskapsakademien i medierna

Vetenskap i samhället

Rapport om genombrotts-forskning
Sveriges andel av högt citerade publikationer (de 10 procent mest citerade uppsatserna i världen) ligger på ungefär 15 procent över världsgenom-snittet. Jämförbara länder som Danmark, Nederländerna och Schweiz presterar långt bättre och ligger 35–40 procent över snittet, vilket i dag är i nivå med den ledande forskningsnationen USA.

Vetenskap i samhället

Kalendarium

feed
Evenemang top image
  • Humaniora som vetenskap

    2014-10-14  Populärvetenskapliga symposier: Akademiens klass för humaniora och för framstående förtjänst om vetenskap uppmärksammar under en eftermiddag att humaniora är ett vetenskapsområde liksom andra vetenskapsområden, ett område för produktion av pålitlig och betydelsefull kunskap. Dagen inleds med en introduktion om vanliga missuppfattningar om vad humaniora är och borde vara. 
  • Early learning and the child’s developing brain

    2014-09-24  Vetenskapliga föreläsningar: Open lecture by Patricia K. Kuhl, University of Washington, Seattle, WA, USA. Kuhl is internationally recognized for her research on early language and brain development, and studies that show how young children learn.
  • Offentliggörande av Nobelpriset i fysik 2014

    2014-10-07  Presskonferenser: Välkommen till offentliggörandet av Nobelpristagare i fysik 2014. Presskonferensen startar kl. 11.45 CET tidigast. OBS! Press-ID krävs. Se förra årets presskonferens nedan.
Se hela kalendariet

KVATV.se

Crafoord Prize Lecture 2014: From the building of high mountains and plateaus to the initiation of ice ages, via tropical islands

Se mer på KVATV.se

Skola

Inspirationsdagarna fortsätter under hösten, då åtta teman planeras. Lärare i gymnasiet och grundskolan inbjuds att möta några av Sveriges främsta forskare, som presenterar spännande nyheter från forskningen inom naturvetenskap och matematik.

Inspirationsdagar 2014

Utlysningar

Utlysningar

Nobelprisen 2014

Direktsändning av årets offentliggöranden!
Fysik:
7 oktober,
tidigast 11.45

Kemi: 8 oktober,
tidigast 11.45

Ekonomi: 13 oktober, tidigast 13.00

Nobelprisen

Vetenskapsakademien delar varje år ut många priser för framstående instatser. Främst till forskare men också till lärare, författare och översättare.

Priser

Ledamöter

Vid den ordinarie sammankomsten den 11 juni 2014 valdes Jens Nielsen, Chalmers tekniska högskola och Peter Schurtenberger, Lunds universitet in i akademiens klass för tekniska vetenskaper.

Ledamöter
Kungl. Vetenskapsakademien