"att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället"

Kontakt

Kansli

Kungl. Vetenskapsakademien
Box 50005
SE-104 05 Stockholm
Tel: 08-6739500 · Fax: 08-155670
info@kva.se

Besöks/Leveransadress
Lilla Frescativägen 4A
114 18 Stockholm

Fakturaadress 
Kungl. Vetenskapsakademien
Att: Receptionen
Box 50005
SE-104 05 Stockholm

Organisationsnummer: 262000-1129 · Plusgiro: 59780-7 · Bankgiro: 563-7079

Öppettider måndag-fredag
15 januari-14 juni och 1 september-14 december: 09.00-12.00, 13.00-16.00
15 december-14 januari och 15 juni-31 augusti: 09.00-12.00, 13.00-15.00
Stängt vecka 1, 28, 29, 30, 31, 32, 52 

Kanslipersonal

Hitta till akademien

Klicka på kartan

Kollektivtrafik

Buss 50 från Fridhemsplan, Centralen eller Odenplan till Universitetet. Tunnelbanans röda linje mot Mörby Centrum, stig av vid Universitetet. Roslagsbanan, linje 27 och 28 från Stockholms östra, stig av vid Universitetet.

Bil

Från centrala Stockholm, kör mot Roslagstull och norrut på Roslagsvägen. Sväng av höger vid Stockholms universitet och följ skyltarna.
Från norr, mot och förbi Bergshamra, följ skyltar mot Stockholm, sväng av höger vid skylt.

Parkeringstillstånd och avgift vid kansliet

Parkeringstillstånd och betald parkeringsavgift krävs för att parkera vid akademiens kansli. Avgiften är 10 kr/timme eller 50 kr/dygn och kan betalas i parkeringsautomat på plats eller via mobiltelefon med appen EasyPark. Parkeringstillstånd delas ut av receptionen och ger rätt att parkera på markerade platser på området, men inte till en reserverad plats.

Hitta akademien på webben

Akademiens egna videoportal KVATV

KVA på Youtube

KVA på Twitter

KVA på LinkedIn