"att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället"

Pi-priset

Nu har du chansen att vinna ett av Sveriges största litteraturpris! Kungl. Vetenskapsakademien delar i samarbete med Fri Tanke förlag ut π-priset för främjandet av populärvetenskaplig litteratur inom det naturvetenskapliga området.

 π-priset delas ut i genren populärt framställd naturvetenskap för allmänheten – eller för populärt framställd tvärvetenskap med anknytning till naturvetenskap. Boken skall vara skriven på svenska och hålla hög pedagogisk kvalité samt inspirera till fördjupad fascination för det vetenskapliga förhållningssättet till världen i upplysningstraditionens anda.

Tävla om Pi-priset 2017!

Priset var tidigare debutantpris, men nu kan även etablerade författare  inom naturvetenskap skicka in bidrag till juryn. Tävlingsbidraget skall ha en enhetlig, genomgående karaktär som bok - hit räknas inte en samling fristående uppsatser eller essäer.

Priset består av en prissumma om 314 159 kronor och ett förlagskontrakt med bokförlaget Fri Tanke. Prissumman utbetalas som ett förskotterat garantibelopp och avräknas mot kommande royalty (för den författare som inte har F-skattsedel avräknar förlaget skatt och sociala avgifter). Tävlingsbidraget kan ha mer än en författare.

Manus till nästa pris skall ha inkommit till Fri Tanke förlag senast den 31 augusti 2017. Juryn sammanträder under hösten och vinnaren utses innan 31 december 2017. 

Fri Tanke förlag har option att på marknadsmässiga villkor i bokform utge de manus som inlämnats till tävlingen.

Praktiska instruktioner

  • Manus skall levereras i en papperskopia samt i digitalt format (Word eller RTF) på CD-skiva utan  läsbar signatur i manus.
  • Pappersmanus och CD-skiva skall skickas in anonymt och åtföljas av förseglat kuvert innehållande författarens namn och kontaktuppgifter.
  • Försändelsen skall skickas till: Fri Tanke förlag, Box 3020, 181 03 Lidingö och till info@fritanke.se

Senaste priset

Pi-pristagaren 2015 Göran Frankel. Foto: Fri Tanke2015 års vinnare av Pi-priset är Göran Frankel. Han belönas för sitt manus Den själfulla zombien - vetenskapens paradoxala människobild -  en fantasifull tankeresa in i framtiden på saklig grund.

Läs hela nyheten 

Den 15 november 2016 släpptes Göran Frankels färdiga bok Medveten mot alla odds.

Boken finns att beställa hos Fri Tanke