"att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället"

Priser

Vetenskapsakademien delar varje år ut Nobelprisen i fysik och kemi samt Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne, men också många andra utmärkelser för framstående insatser. Främst till forskare men även till lärare, författare och översättare. Läs mer om våra priser och belöningar under menyerna till vänster.

Första Sjöbergpriset på 1 miljon US dollar till upptäckter bakom nya effektiva cancerbehandlingar

Illustration: Johan Jarnestad.Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat utdela Sjöbergpriset 2017 till
James P. Allison, The University of Texas MD Anderson Cancer Center, Houston, TX, USA och
Tony Hunter, Salk Institute for Biological Studies, La Jolla, CA, USA ”för banbrytande studier av cellulära processer som lett till utveckling av nya effektiva cancerläkemedel”.

Pressmeddelande
Populärvetenskaplig information (pdf)

Crafoordpriset i polyartrit 2017

Illustration: Johan Jarnestad.Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat utdela Crafoordpriset i polyartrit 2017 till Shimon Sakaguchi, Osaka University, Osaka, Japan, Fred Ramsdell, Parker Institute for Cancer Immunotherapy, San Francisco, CA, USA och Alexander Rudensky, Memorial Sloan Kettering Cancer Center, New York, NY, USA, ”för deras upptäckter rörande regulatoriska T-celler som motverkar skadliga immunreaktioner vid artrit och andra autoimmuna sjukdomar.”

Pressmeddelande
Populärvetenskaplig information (pdf)

Nobelpriset i fysik 2016

Illustration: Johan Jarnestad.Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat utdela Nobelpriset i fysik 2016 med ena hälften till David J. Thouless, University of Washington, Seattle, WA, USA och med andra hälften till F. Duncan M. Haldane, Princeton University, NJ, USA och J. Michael Kosterlitz, Brown University, Providence, RI, USA, ”för teoretiska upptäckter av topologiska fasövergångar och topologiska materiefaser”.

Pressmeddelande
Populärvetenskaplig information (pdf)
Scientific Background (pdf)

Nobelpriset i kemi 2016

Illustration: Johan Jarnestad.Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat utdela Nobelpriset i kemi 2016 till Jean-Pierre Sauvage, l’Université de Strasbourg, Frankrike, Sir Fraser Stoddart, Northwestern University, Evanston, IL, USA och Bernard L. Feringa, Rijksuniversiteit Groningen, Nederländerna ”för design och syntes av molekylära maskiner”.

Pressmeddelande
Populärvetenskaplig information (pdf)
Scientific Background (pdf)

Ekonomipriset 2016

Illustration: Johan Jarnestad.Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat utdela Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne 2016 till Oliver Hart, Harvard University, Cambridge, MA, USA och Bengt Holmström, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA, USA, ”för deras bidrag till kontraktsteorin”

Pressmeddelande
Populärvetenskaplig information (pdf)
Scientific Background (pdf)

Nobelaffischer

Illustration: Johan Jarnestad.För vad har nobelpristagarna fått världens mest prestigefyllda pris? De populärvetenskapliga Nobelprisaffischerna förklarar vad priserna handla om.

2016 års affischer finns nu att beställa.

Beställ Nobelaffischer

Prisföreläsningar under Nobelveckan

Dagarna före utdelningen den 10 december håller varje pristagare en prisföreläsning. Sedan 1999 kan man se prisföreläsningarna via Nobelprize.org. Årets pristagare i fysik, kemi och ekonomiska vetenskaper höll sina officiella prisföreläsningar den 8 december på Aula Magna i Stockholm.

Prisföreläsningarna 2016