"att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället"

Priser

Vetenskapsakademien delar varje år ut Nobelprisen i fysik och kemi samt Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne, men också många andra utmärkelser för framstående insatser. Främst till forskare men även till lärare, författare och översättare. Läs mer om våra priser och belöningar under menyerna till vänster.

Crafoordprisen i matematik och astronomi 2016

Illustrationer: Anna-Lena Lindqvist, Lindqvist Grafik & InfoDesign AB.Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat utdela Crafoordpriset i matematik 2016 till Yakov Eliashberg, Stanford University, CA, USA, ”för utvecklingen av kontakt- och symplektisk topologi och banbrytande upptäckter av rigiditets- och flexibilitetsfenomen”, och Crafoordpriset i astronomi 2016 till Roy Kerr, University of Canterbury, Christchurch, Nya Zeeland, och Roger Blandford, Stanford University, CA, USA, ”för grundläggande arbeten avseende roterande svarta hål och deras astrofysikaliska konsekvenser”.

Pressmeddelande
Populärvetenskaplig information, matematik (pdf)
Populärvetenskaplig information, astronomi (pdf)

Ekonomipriset 2015

Illustration: Johan Jarnestad.Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat utdela Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne 2015 till Angus Deaton, Princeton University, NJ, USA, ”för hans analys av konsumtion, fattigdom och välfärd”.

Pressmeddelande
Populärvetenskaplig information (pdf)
Scientific Background (pdf)

Nobelpriset i kemi 2015

Illustration: Johan Jarnestad.Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat utdela Nobelpriset i kemi 2015 till Tomas Lindahl, Francis Crick Institute och Clare Hall Laboratory, Hertfordshire, Storbritannien, Paul Modrich, Howard Hughes Medical Institute och Duke University School of Medicine, Durham, NC, USA och Aziz Sancar, University of North Carolina, Chapel Hill, NC, USA, ”för mekanistiska studier av DNA-reparation”.

Pressmeddelande
Populärvetenskaplig information (pdf)
Scientific Background (pdf)

Nobelpriset i fysik 2015

Illustration: Johan Jarnestad.Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat utdela Nobelpriset i fysik 2015 till Takaaki Kajita, Super-Kamiokande Collaboration, University of Tokyo, Kashiwa, Japan och Arthur B. McDonald, Sudbury Neutrino Observatory Collaboration, Queen's University, Kingston, Kanada, ”för upptäckten av neutrinooscillationer, som visar att neutriner har massa”.

Pressmeddelande
Populärvetenskaplig information (pdf)
Scientific Background (pdf)