"att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället"

Priser

Vetenskapsakademien delar varje år ut Nobelprisen i fysik och kemi samt Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne, men också många andra utmärkelser för framstående insatser. Främst till forskare men även till lärare, författare och översättare. Läs mer om våra priser och belöningar under menyerna till vänster.

Prisföreläsningar under Nobelveckan

Dagarna före utdelningen den 10 december håller varje pristagare en prisföreläsning. Sedan 1999 kan man se prisföreläsningarna via Internet från Nobelprize.org. Årets pristagare i fysik, kemi och ekonomiska vetenskaper håller sina officiella prisföreläsningar 8 december på Aula Magna i Stockholm och kan ses live på kva.se. De kommer också finnas tillgängliga i efterhand på KVATV.

Prisföreläsningarna 2016

Nobelpriset i fysik 2016

Illustration: Johan Jarnestad.Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat utdela Nobelpriset i fysik 2016 med ena hälften till David J. Thouless, University of Washington, Seattle, WA, USA och med andra hälften till F. Duncan M. Haldane, Princeton University, NJ, USA och J. Michael Kosterlitz, Brown University, Providence, RI, USA, ”för teoretiska upptäckter av topologiska fasövergångar och topologiska materiefaser”.

Pressmeddelande
Populärvetenskaplig information (pdf)
Scientific Background (pdf)

Nobelpriset i kemi 2016

Illustration: Johan Jarnestad.Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat utdela Nobelpriset i kemi 2016 till Jean-Pierre Sauvage, l’Université de Strasbourg, Frankrike, Sir J. Fraser Stoddart, Northwestern University, Evanston, IL, USA och Bernard L. Feringa, Rijksuniversiteit Groningen, Nederländerna ”för design och syntes av molekylära maskiner”.

Pressmeddelande
Populärvetenskaplig information (pdf)
Scientific Background (pdf)

Ekonomipriset 2016

Illustration: Johan Jarnestad.Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat utdela Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne 2016 till Oliver Hart, Harvard University, Cambridge, MA, USA och Bengt Holmström, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA, USA, ”för deras bidrag till kontraktsteorin”

Pressmeddelande
Populärvetenskaplig information (pdf)
Scientific Background (pdf)

Nobelaffischer

För vad har nobelpristagarna fått världens mest prestigefyllda pris? De populär-vetenskapliga Nobelprisaffischerna förklarar vad priserna handla om.

I slutet av november släpps 2016 års affischer.

Beställ nobelaffischer

 

 

Crafoordprisen i matematik och astronomi 2016

Illustrationer: Anna-Lena Lindqvist, Lindqvist Grafik & InfoDesign AB.Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat utdela Crafoordpriset i matematik 2016 till Yakov Eliashberg, Stanford University, CA, USA, ”för utvecklingen av kontakt- och symplektisk topologi och banbrytande upptäckter av rigiditets- och flexibilitetsfenomen”, och Crafoordpriset i astronomi 2016 till Roy Kerr, University of Canterbury, Christchurch, Nya Zeeland, och Roger Blandford, Stanford University, CA, USA, ”för grundläggande arbeten avseende roterande svarta hål och deras astrofysikaliska konsekvenser”.

Pressmeddelande
Populärvetenskaplig information, matematik (pdf)
Populärvetenskaplig information, astronomi (pdf)