Kungörelse för Stiftelsen Stipendium Berzelianum

Ett stipendium eller anslag utdelas till någon yngre stude­rande, som vid universitet eller högskola ägnar sig åt studier i kemi. Sökande skall vara svensk medborgare. OH-kostnader beviljas inte.

Stipendier kan inte beviljas för ändamål som redan avslutats när beslut fattas, vilket sker cirka tre månader efter ansökningstidens utgång.

Uppge namn på prefekt samt styrk ansökan med bifogade dokument såsom inbjudan, handledarintyg och/eller rekommendationsbrev. Alla dokument bifogas i pdf-format.

Disponibelt belopp för utdelning 2022: 270 000 kronor
Observera att endast ett stipendium på hela det disponibla beloppet delas ut.

Ansökningsperiod: 15 april–31 augusti 2022

Ansökan

Under ansökningsperioden finns en länk nedan till ansökningssystemet. När ansökningsomgången öppnats kan ett konto skapas där person- och ansökningsuppgifter lämnas och bilagor laddas upp i pdf-format.

I ansökningssystemet kallas utlysningen för Stiftelsen Stipendium Berzelianum

Separat insänd komplettering, ofullständig ansökan eller ansökan insänd per e-post beaktas ej. Ansökningshandlingar återsändes ej.

 

Utdelning

Alla sökande meddelas per mejl om deras ansökan beviljats eller avslagits cirka tre månader efter ansökningstidens utgång. Informationen kommer samtidigt att finnas tillgänglig på den sökandes webbkonto.

Kontakt: scholarship@kva.se