Kungörelse för Stiftelsen Stipendium Berzelianum

Ett stipendium eller anslag utdelas till någon yngre stude­rande, som vid universitet eller högskola ägnar sig åt studier i kemi. Sökande skall vara svensk medborgare. OH-kostnader beviljas inte.

Stipendier kan inte beviljas för ändamål som redan avslutats när beslut fattas, vilket sker ca tre månade efter ansökningstidens utgång.

Uppge namn på prefekt samt styrk ansökan med bifogade dokument så som inbjudan, handledarintyg och/eller rekommendationsbrev. Alla dokument bifogas i pdf-format.

Disponibelt belopp 2023: 200 000 kronor
Observera att endast ett stipendium på hela det disponibla beloppet delas ut.

Deadline för ansökningar: 30 november 2023

Ansökan

Nedan finns en länk till det webbaserade ansökningssystemet. När ansökningsomgången öppnats kan du skapa ett konto, skriva i dina uppgifter och lämnar bilagor i elektronisk form.

I ansökningssystemet kallas utlysningen för Stiftelsen Stipendium Berzelianum

Separat insänd komplettering, ofullständig ansökan eller ansökan insänd per e-post beaktas ej.

Till ansökningssystemet

 

Utdelning

Alla sökande meddelas per mejl om deras ansökan beviljats eller avslagits ca tre månader efter ansökningstidens utgång. Informationen kommer samtidigt att finnas tillgänglig på den sökandes webbkonto.

Kontakt: scholarship@kva.se