Wolfgang Pauli

Princeton University, Princeton, NJ, U.S.A.

Nobelpriset - Fysik 1945

Motivering
för upptäckten av uteslutningsprincipen, även benämnd Pauliprincipen