Wolfgang Ketterle

Massachusetts Institute of Technology (MIT), Cambridge, Massachusetts

Nobelpriset - Fysik 2001

Motivering
"för uppnående av Bose-Einsteinkiondensation i förtunnade gaser av alkaliatomer samt för tidiga fundamentala studiier av kondensatens egenskaper".
Pressmeddelande Populärvetenskaplig information