William Vickrey

Columbia University, New York, NY

Ekonomipriset 1996

Motivering

för fundamentala bidrag till den ekonomiska teorin för incitament vid asymmetrisk information