William Francis Giauque

University of California, Berkeley, CA

Nobelpriset - Kemi 1949

Motivering
för hans insatser på den kemiska termodynamikens område, särskilt beträffande ämnenas förhållande vid extremt låga temperaturer