Wilhelm Wien

Würzburg University

Nobelpriset - Fysik 1911

Motivering
för hans upptäckter angående värmestrålningens lagar