Wilhelm Ostwald

Leipzig University

Nobelpriset - Kemi 1909

Motivering

såsom ett erkännande åt hans arbeten över katalys jämte hans härför grundläggande undersökningar över kemiska jämviktsförhållanden och reaktionshastigheter