Wilhelm Conrad Röntgen

Munich University

Nobelpriset - Fysik 1901

Motivering
såsom ett erkännande av den utomordentliga förtjänst han inlagt genom upptäckten av de egendomliga strålar, som sedermera uppkallats efter honom