Werner Karl Heisenberg

Leipzig University

Nobelpriset - Fysik 1932

Motivering
för uppställande av kvantmekaniken, vars användning bl.a. lett till upptäckten av vätets allotropa former