Wassily Leontief

Harvard University, Cambridge, MA

Ekonomipriset 1973

Motivering
för utarbetandet av input-output metoden samt för dess tillämpning på viktiga ekonomiska problem