Walter Gilbert

Biological Laboratories, Cambridge, MA

Nobelpriset - Kemi 1980

Motivering
för deras insatser rörande bassekvensbestämning i nukleinsyror