W V Quine

Rolf Schockprisen - Logik och filosofi 1993

Motivering
För hans systematiska och penetrerande diskussion om hur språkinlärning och kommunikation är baserade på socialt tillgänglig evidens och av vilka konsekvenser detta har för teorier om kunskap och språklig mening - särskilt i arbetena From a Logical Point of View (1953), Word and Object (1960) och Pursuit of Truth (1990, 1992).