Vladimir Prelog

Eidgenössische Technische Hochschule, Zurich

Nobelpriset - Kemi 1975

Motivering
för hans arbeten rörande organiska molekylers och reaktioners stereokemi