Victor Grignard

Nancy University

Nobelpriset - Kemi 1912

Motivering
för det av honom uppfunna så kallade Grignard’ska reagenset, som i hög grad främjat den organiska kemiens framsteg under de senare åren