Victor Franz Hess

Innsbruck University

Nobelpriset - Fysik 1936

Motivering

för upptäckten av den kosmiska strålningen