Val Logsdon Fitch

Princeton University, Princeton, NJ

Nobelpriset - Fysik 1980

Motivering
för upptäckten av brott mot fundamentala symmetriprinciper i neutrala K-mesoners sönderfall