Tsung-Dao Lee

Columbia University, New York, NY, U.S.A.

Nobelpriset - Fysik 1957

Motivering
för deras djupgående undersökning av de s.k. paritetslagarna, vilken har lett till viktiga upptäckter rörande elementarpartiklarna