Trygve Haavelmo

University of Oslo

Ekonomipriset 1989

Motivering
för hans klarläggande av de sannolikhetsteoretiska grunderna för ekonometrisk metodik och hans analys av simultana ekonomiska strukturer