Tjalling C Koopmans

Yale University, New Haven, CT

Ekonomipriset 1975

Motivering
för deras bidrag till teorin för optimal resursanvändning