Theodore William Richards

Harvard University, Cambridge, MA

Nobelpriset - Kemi 1914

Motivering
såsom ett erkännande för hans noggranna bestämningar av ett stort antal kemiska grundämnens atomvikter