Theodore W Schultz

University of Chicago, Chicago, IL

Ekonomipriset 1979

Motivering

för deras pionjärarbeten inom ekonomisk utvecklingsforskning med särskild hänsyn till u-ländernas problem