Svante August Arrhenius

Stockholm University

Nobelpriset - Kemi 1903

Motivering
såsom ett erkännande för den utomordentliga förtjänst han genom sin elektrolytiska dissociations-teori inlagt om kemiens utveckling