Susan Solomon

Massachusetts Institute of Technology (MIT), Cambridge, MA, USA

Crafoordpriset - Geovetenskaper 2018

Motivering
”För fundamentala bidrag till förståelsen av atmosfäriska spårgasers roll i jordens klimatsystem”
Pressmeddelande Populärvetenskaplig information