Steven Weinberg

Harvard University, Cambridge, MA

Nobelpriset - Fysik 1979

Motivering
för deras insatser inom teorin för förenad svag och elektromagnetisk växelverkan mellan elementar partiklar, innefattande bl.a. förutsägelsen av den svaga neutrala strömmen