Stanford Moore

Rockefeller University, New York, NY

Nobelpriset - Kemi 1972

Motivering
för deras bidrag till förståelsen av sambandet mellan kemisk struktur och katalytisk aktivitet hos ribonukleasmolekylens aktiva centrum