Sir Nevill Francis Mott

Cambridge University

Nobelpriset - Fysik 1977

Motivering

för deras grundläggande teoretiska insatser rörande elektronstrukturen i magnetiska och oordnade system