Sir Edward Victor Appleton

Department of Scientific and Industrial Research, London

Nobelpriset - Fysik 1947

Motivering
för hans arbeten rörande atmosfärens fysik, särskilt för upptäckten av det s.k. 'Appletonskiktet'