Simon van der Meer

CERN, Geneva, Switzerland

Nobelpriset - Fysik 1984

Motivering
för deras avgörande insatser i det stora projekt, som lett till upptäckten av fältpartiklarna W och Z, förmedlare av svag växelverkan