Simon Donaldson

University of

Crafoordpriset - Matematik och Astronomi 1994

Motivering
”för fundamentala undersökningar i fyrdimensionell geometri utnyttjandet av instantoner, speciellt hans upptäckt av nya differential-invarianter”
Pressmeddelande