Shing-Tung Yau

Harvard University, Cambridge

Crafoordpriset - Matematik och Astronomi 1994

Motivering
”för utveckling av icke-lineär teknik i differentialgeometri som lett till lösningen av flera viktiga problem”
Pressmeddelande