Seymour Benzer

California Institute of Technology

Crafoordpriset - Biovetenskaper 1993

Motivering
”för banbrytande genetiska och sinnesfysiologiska studier av beteendemutanter hos bananflugan”
Pressmeddelande