Saul Perlmutter

Lawrence Berkeley National Laboratory and University of California, Berkeley, CA, USA

Nobelpriset - Fysik 2011

Motivering
”för upptäckten av universums accelererande expansion genom observationer av avlägsna supernovor”
Pressmeddelande Populärvetenskaplig information