Saul Perlmutter

Lawrence Berkeley National Laboratory and University of California, Berkeley, CA, USA

Nobelpriset - Fysik 2011

Motivering

”för upptäckten av universums accelererande expansion genom observationer av avlägsna supernovor”

Pressmeddelande Populärvetenskaplig information