Saul A Kripke

Princeton University

Rolf Schockprisen - Logik och filosofi 2001

Motivering
För skapandet av den modallogiska semantik som bär hans namn, samt för hans därmed sammanhängande, originella och djuplodande undersökningar av identitet, referens och nödvändighet.
Pressmeddelande