Samuel Chao Chung Ting

Massachusetts Institute of Technology, (MIT), Cambridge, MA, (European Center for Nuclear Research, Geneva, Switzerland

Nobelpriset - Fysik 1976

Motivering
för deras ledande insatser vid upptäckten av en tung elementarpartikel av nytt slag