Sallie W. Chisholm

Massachusetts Institute of Technology, MIT, Cambridge, USA

Crafoordpriset - Biovetenskaper 2019

Motivering

”för upptäckten och banbrytande studier av jordens vanligaste fotosyntetiserande organism, Prochlorococcus”

Pressmeddelande Populärvetenskaplig information