Roy J Glauber

Harvard University, Cambridge, MA, USA

Nobelpriset - Fysik 2005

Motivering
”för hans bidrag till den kvantmekaniska teorin för optisk koherens”
Pressmeddelande Populärvetenskaplig information