Roy J Glauber

Harvard University, Cambridge, MA, USA

Nobelpriset - Fysik 2005

Motivering

”för hans bidrag till den kvantmekaniska teorin för optisk koherens”

Pressmeddelande Populärvetenskaplig information