Ronald H Coase

University of Chicago, Chicago, IL, U.S.A.

Ekonomipriset 1991

Motivering
för hans klarläggande av transaktionskostnadernas och de ekonomiska rättigheternas betydelse för det ekonomiska systemets institutionella struktur och funktionssätt