Robert Huber

Max-Planck-Institut für Biochemie, Martinsried

Nobelpriset - Kemi 1988

Motivering
för bestämning av den tre dimensionella strukturen hos ett fotosyntetiskt reaktionscentrum