Robert C Merton

Graduate School of Business Administration, Boston, MA

Ekonomipriset 1997

Motivering
för en ny metod att värdera derivatinstrument