Robert C Merton

Graduate School of Business Administration, Boston, MA

Ekonomipriset 1997

Motivering

för en ny metod att värdera derivatinstrument