Robert Bruce Merrifield

Rockefeller University, New York, NY

Nobelpriset - Kemi 1984

Motivering
för hans utveckling av metodik för kemisk syntes på fast matris