Roald Hoffmann

Cornell University, Ithaca, NY

Nobelpriset - Kemi 1981

Motivering
för deras var för sig utvecklade teorier för kemiska reaktioners förlopp