Richard Stone

Cambridge University

Ekonomipriset 1984

Motivering
för att han gjort banbrytande insatser vid utvecklandet av system för nationalräkenskaper och därigenom radikalt förbättrat underlaget för empirisk ekonomisk analys