Richard Adolf Zsigmondy

Goettingen University

Nobelpriset - Kemi 1926

Motivering
för uppvisandet av de kolloida lösningarnas heterogena natur och för de därvid använda metoderna, som varit grundläggande för den moderna kolloidkemien