Reinhard Genzel

Max Planck Institute for Extraterrestrial Physics, Garching, Germany & University of California, Berkeley, USA

Nobelpriset - Fysik 2020

Motivering
”för upptäckten av ett supermassivt kompakt objekt i Vintergatans centrum”
Pressmeddelande Populärvetenskaplig information