Reinhard Genzel

Max Planck Institute for Extraterrestrial Physics, Garching, Germany & University of California, Berkeley, USA

Nobelpriset - Fysik 2020

Motivering

”för upptäckten av ett supermassivt kompakt objekt i Vintergatans centrum”

Pressmeddelande Populärvetenskaplig information