Ragnar Frisch

Oslo University

Ekonomipriset 1969

Motivering
för utveckling och användning av dynamiska modeller för analys av ekonomiska förlopp