Ragnar Frisch

Oslo University

Ekonomipriset 1969

Motivering

för utveckling och användning av dynamiska modeller för analys av ekonomiska förlopp