Prince Louis-Victor Pierre Raymond De Broglie

Sorbonne University, Institut Henri Poincaré, Paris

Nobelpriset - Fysik 1929

Motivering

för upptäckten av elektronernas vågnatur